Foods

      อาหารการกินทั้งคาวหวานของชาวภูเก็ตบาบ่านั้น ส่วนใหย่แล้วนำมาจากทางปีนัง มาปรุงรับประทานการในบ้านเรือนในเกาะภูเก็ต โดยอาจปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ รสชาติ และกรรมวิธีไปบ้างตามความเหมาะสมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ส่วนชื่อเรียกก็เช่นกัน แต่อาจเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย อาจเรียกชื่อสั้นลง หรือเสียงสูงต่ำ แตกต่างกันตามการออกเสียงที่ผิดเพี้ยนไปปากต่อปาก
        อาหารบาบ๋าภุเก็ตนั้นส่วนใหญ่ก็คืออาหารจีนเป็นหลัก แต่อาจนำมาปรุงผสมผสานแบบพื้นเมืองบ้าง เช่น ใช้กะทิ ใช้เครื่องเทศ สมุนไพร อาหารจีนเป็นอาหารที่มีรสกลาง ไม่เผ็ดจัด เค็มจัด หรือหวานจัด แต่หากเป็นอาหารพื้นเมืองภูเก็ตที่มีกลิ่นอายของอาหารไทยจะมีรสเผ็ด   อาหารบาบ๋ามีทั้งลักษณระที่เป็นกับข้าว รับประทานเป็นอาหารเที่ยงและอาหารเย็น และอาหารจานเดียวหรืออาหารชุดมักทานเป็นอาหารว่างยามบ่ายหรือค่ำ ทั้งประเภทผัดหรือคั่ว เช่น โอต๊าว  หมี่ฮกเกี้ยน ประเภทแกงจืดและแกงเผ็ด เช่น อาจาด แกงตูมี้ ประเภททอด เช่น เกี้ยนทอด เบือทอด วัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเนื้อสัตว์จำพวกปลา หมู เป็นหลัก ผักต่างๆ เครื่องเทศ สมุนไพร กะทิ แป้ง เส้นหมี่ ทั้งหมี่เหลืองและหมี่หุ้น

food1

           Most of the food in Phuket. either the main course or sweets, were brought from or influenced by the ones in Penang. However, the ingredients might be changed as well as the taste, and the way they are prepared depending on the location and local lifestyle. The name of each dish remained mostly the same but with some slight changes. It might be shortened, or the tone was changed as it was called or heard from the speakers mouth to the listener.
           The food of the Baba people in Phuket is mainly Chinese, but it may interact with the local food and  might be changed accordingly. For example, it might use coconut milk, spices and herbs in the mixture, etc. Chinese food generally mild with no intense spicy hot, slated or sweet tastes. However, the local food of Phuket with the Thai favour is rather spicy. Baba food consists of dishes taken from lunch or dinner, one-plate dish or a set meal as a supper in the afternoon or evening. There are various means of cooking e.g. roast or fry such as O-Tao, Hokkien noodles; soup and curry such as A-Jadd, Tumi Curry;  fries like Kian Thod and Bua Thod. The main ingredients are fish, pork, vegetables, spices, herbs, coconut milk, flour, rice, and noodles, both vermicelli and egg noodles.

         ขนมก็เช่นเดียวกันต่างก็มีลักษณะเหมือนขนมทางเกาะปีนัง มีทั้งลักษณะของขนมสด และขนมแห้ง ใช้วัตถุดิบทั้งแป้ง น้ำตาล ซึ่งส่วนใหญ่ใช้น้ำตาลแดง และกะทิ เป็นหลัก ขนมหรือของหวานที่คนบาบ๋าปรุงรับประทานนั้น ไม่เพียงแค่เพื่อรับประทานให้อิ่ม อร่อยปาก หรือเป็นของว่างเท่านั้น หากแต่ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรม การบูชาเทพเจ้า  และบรรพบุรุษ เนื่องด้วยขนมบางประเภทมีความหมาย มีนัยซ่อนอยู่ เช่นอาจมีตำนาน มีชื่อเรียกที่ไปพ้องกับคำมงคล หรือมีลักษณะที่สอดรับกับปรัชญาความเชื่อเหล่านี้เป็นต้น ขนมที่ใช้ในประเพณีที่เห็นได้ชัด คือ ขนมที่ใช้ในงานแต่งงาน ซึ่งมีอยู่ 12 ชนิด ได้แก่ ขนมกันแม(กาละแม) ขนมข้าวเหนียวหีบ ขนมปาถ้องโก๊ ขนมบูหลู้ ขนมห่อ ขนมเทียน ขนมชั้น ขนมชีกัวโก้ย ขนมกาเป็กโก้ย ขนมฉายเถ่าโก้ย ขนมหุ้นโก้ย และขนมผิง นอกจากนั้นเป็นขนมที่ใช้ไหวในพิธีกรรมอื่นๆ หรือรับประทานทั่วไป เช่นรับประทานกับกาแฟ หรือโกปิ๊ เป็
นอาหารเช้า หรืออาหารว่างยามบ่าย

     Likewise, the sweets of Phuket also share similarities with those of Penang. There are both fresh and dry sweets. The ingredients which are used for the mixture of the sweets mainly brown sugar and coconut milk. The Baba people not only prepare the dish for their consumption as a main dish, for eating for pressure, or for supper, but  also for cultural practices, and worshipping of deities or ancestors. Some of the sweets have a meaning such as from a legend, the name may be in rhythm with an auspicious term, or its look may match to some philosophy or belief, etc. Some sweets which are obviously seen in traditions are those at a wedding ceremony that consists of 12 kinds; namely, Kan Mae, Kaho Nieo Hip, Pa Thong Ko, Bu Lu, Ho, Thian, Chan, See Kua Koi, Ka Pek Koi, Chai Thao Koi, Hoon Koi, and Ping. Other are also used in rituals or for consumption with coffee, as breakfast or in the afternoon.

food2
food3

Comments are closed.